yeoseongman geomsaeg salang

FB : Siti Rahma Novyani

Blog : Mutiara Abjad

Twitter : @rahmammew

 

apa hebatnya Aku sehingga Kau memilihku??

pesimis

butuh jawaban